NAPAD NA NEUTRALNOST INTERNETA – DA LI JE OVO DRUŠTVO SPOSOBNO DA SE ODBRANI OD POKUŠAJA NAMETANJA MONOPOLA NA SVETSKE INTERNET- KOMUNIKACIJE?

Iako je praktično INTERNET neutralnost ukinuta u SAD, država Kalifornija objavljuje nacrt novog zakona koji bi trebalo da vrati izjednačene pozicije korišćenja WEB-sadržaja od strane provajdera. Ipak, točak monopola u ovoj oblasti je pokrenut….

Svi smo svedoci „pada neutralnosti“ Interneta na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država sredinom decembra prošle godine. Ovaj dogadjaj preti da će u mnogome izmeniti fizionomiju korišćenja INTERNET-a, kao i komercijalizaciju istog, u odnosu na INTERNET provajdere, kao i njihove korisnike – razne Kompanije sa svojim portalima, a sa druge strane njihove „konzumente“ – potrošače. Neće više biti isto korišćenje sadržaja portala, jer će sami provajderi omogućiti potencijalnim izlagačima (WEB-portali) brži pristup i korišćenje istih. Ova odluka će se, na bilo koji način, reflektovati i u Evropi, gde je već počelo da se razmišlja o sličnim koracima.

Pošto je Federalna komisija za komunikacije Sjedinjenih Američkih Država (Federal Communications Commision – FCC)  napustila svoju ulogu „branioca slobodnog i otvorenog interneta“ na saveznom nivou, neke države SAD ipak su rešile da pokušavaju načine da „popune“ tu prazninu i vrate neutralnost glavne svetske komunikacije. Pre decembra, pravila FCC-a nisu dozvoljavala Internet provajderima (ISP) sprečavanje ili usporavanje saobraćaja na web sajtovima. Takodje, ista ta pravila su ograničavala internet provajderere od nametanja korisnika „višim stopama i različitim platnim razredima“ radi bržeg pristupa određenim veb stranicama ili naplate sajtova za automatski unos u bilo koju vrstu “brze trake” ka web-stranicama. FCC je 14. decembra prošle godine glasao za isključivanje ovih ograničenja, čak i odlučivanje, kako bi ga otežao za bilo kog drugog koji bi pokušao da reguliše ISP na sličan način.

Da podsetimo, Federalna komisija za komunikacije (Federal Communications Commision) reguliše međudržavne i međunarodne komunikacije putem radija, televizije, žice, satelita i kablova u svih 50 država, Distrikta Kolumbije i teritorija SAD. Nezavisna agencija vlade SAD nadgledana od strane Kongresa, Komisija je federalna agencija odgovorna za sprovođenje i sprovođenje američkog zakona i propisa o komunikacijama.

Ipak, predloženi nacrt zakona Skota Wiener-a, Senatora države Kalifornija (u saradnji sa deset državnih udruženja i demokrata senata), ima mnogo načina da osigura da telekomunikacione kompanije, koje rade u Kaliforniji, drže principe neutralnosti mreže. Vašington i Njujork imaju slične nacrte zakona u procesu, a Senator Wiener nije jedini Senator iz Kalifornije koji predlaže nove izmene u vezi neutralnosti. Državni senator Kevin de Leon takodje dodao neke amandmane u vezi Uredbe zakona za neutralnost. Sadržaj zakona je još uvek u fazi rada, ali namera je da se iskoristi državna imovina kao centar koji zahteva da mreža deluje neutralno. U stvarnosti, zakon iz Kalifornije zahteva mrežnu neutralnost tržišta koja posluju u državi Kaliforniji, ako se ono oslanja na državnu podršku ili državna sredstva za pružanje usluge, za šta su se ovi amandmani i vezali.

„Sa druge strane bare“, u EU, odmah posle proglasa Federalne komisije, donosi deklaraciju u vezi neutralnosti INTERNET-a u zemljama Evropske Unije. Naime, članovi Evropskog parlamenta, na čelu sa Komesarkom Marijom Gabrijel, potpisuju tekst da „INTERNET budućnosti će biti inkluzivan, transparentan i kredibilan“.

Kada se svedu računi, od ovog trenutka je vrlo teško proceniti da li će i koliko naši, evropski i svetski provajderi komercijalizovati svoje linkove ka INTERNET-u. Ostaje nam da verujemo da će „bitka odbrane poslednjeg nezavisnog bastiona“ – INTERNET komunikacija, i dalje biti prisutna i omogućiti nam ravnopravno učešće u javnoj međunarodnoj elektronskoj razmeni informacija.

Go to Top