Izrada Indeksa dobre uprave na lokalnom nivou

Radionica „Izrada Indeksa dobre uprave na lokalnom nivou“, koju je realizovala SKGO – Stalna konferencija gradova i opština u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, održana je u sredu, 10. januara 2018. godine sa početkom u 12,00 časova, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština, Beograd, Makedonska 22, 8. sprat.

Radionica „Izrada Indeksa dobre uprave na lokalnom nivou“ je prva aktivnost/komponenta projekta „Unapređenje efikasnosti i delotvornosti lokalne samouprave“, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština uz podršku nemačke razvojne saradnje u okviru GIZ projekta „Podrška reformi javne uprave u Republici Srbiji“.

Projekat „Unapređenje efikasnosti i delotvornosti lokalne samouprave“ ima za cilj jačanje kapaciteta lokalne samouprave da upravlja resursima i podiže kvalitet usluga koje pruža građanima, uz poštovanje principa dobre uprave. Projekat se realizuje u periodu od 1.11.2017. godine do 30.11.2019. godine.

Cilj prve komponente projekta je razvoj Indeksa dobre uprave, koji će biti na raspolaganju jedinicama lokalne samouprave kao operacionalizovani pokazatelj dobre uprave i alat za učenje u elektronskom obliku.

Imajući u vidu značaj rada civilnog sektora na planu ostvarenja principa Dobre uprave, pozivamo organizacije koje se bave promocijom i unapređenjem ovih principa, odnosno koje prate rad organa lokalne samouprave, da uzmu učešće i daju svoj doprinos u izradi Indeksa dobre uprave na lokalnom nivou.

DNEVNI RED:

 • 12:00 – 12:45 – Uvodna obraćanja Đorđe Staničić, generalni sekretar, Stalna konferencija gradova i opština Žarko Stepanović, v.d. direktor, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
 • 12:45 – 13:15 – Indeks dobre uprave na lokalnom nivou: predstavljanje ključnih oblasti, pitanja i dilema Ivan Milivojević, SKGO Marija Lukić, SKGO
 • 13:45 – 14:45 – Diskusija Marija Lukić, SKGO Tijana Stojiljković Rolović, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom
 • 14:45 – 15:00 – Zaključci i preporuke

Diskusija je pokazala da ima prevelik broj nasleđenih problema, da oblast Zakonodavstva i u tom domenu pokazuje posledične, ili ciljane slabosti, a da svak iiskorak u kvalitetu zavisi, takoreći isključivo od pojedinaca i lične inicijative, do duše retkih, pripadnika organa Lokalnih samouprava.
Obzirom na ciljeve i zadatke svake pojedinačne Lokalne samouprave podpisnik je predložio da se:

Imajući u vidi nasušnu potrebu za razvojem Srbije u svim domenima i uporedo proces Pregovaranja za Članstvo u EU, u svoju izradu Indeksa dobre uprave i prateće analitike doda i separat  npr. „Doprinos Pridruživanju Srbije EU i ukupnog razvoja u i na lokalu“ sa sledećim elementima, odnosno indeksima:

 1. Indeks opravdanosti, odnosno uspešnosti delegiranja na lokal konkretnih Zakonskih rešenja,
 2. Indeks Ukupnog privrednog rasta, sa koeficijentima promene u evidencijama zaposlenosti i koeficijentima promene u  doprinosima od Porskih opterećenja,
 3. Indeks unapređenja primene savremenih tehnologija na lokalu u svim sektorima,
 4. Indeks lokalnog napretka i doprinosa na Nacionalnom nivou u procesu Digitalizacije,
 5. Indeks napredka u oblasti sigurnosti i bezbednosti na lokalu i doprinosa na Nacionalnom nivou,
 6. Indeks napredka u informisanosti građana na lokalu,
 7. Indeks napredka u participaciji građana i posebno NVO u donošenju Javnih politika na lokalu,
 8. Indeks napredka u pružanju zdravstvenih usluga građanima na lokalu,
 9. Indeks napredka u praćenju stanja zaštite Životne sredine na lokalu,
 10. Indeks napredka u preduzimanju mera u pogledu zaštite Životne sredine na lokalu i
 11. Indeks napredka u lokalnim inicijativama ka Skupštini Srbije u pogledu unapređenju delova oblasti zakonodavstva koji su namenjeni u primeni na lokalu.

Aleksandar Vukalović

Go to Top