USVOJEN PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKOJ UPRAVI – KONAČNA SPONA SA EU/SRB GDPR?

Vlada Republike Srbije je, na sednici 18.01.2018. godine., usvojila Predlog zakona o elektronskoj upravi, koji bi trebalo da omogući jednostavnije, transparentnije i efikasnije funkcionisanje elektronskih javnih servisa.

Jedan od ključnih ciljeva ovog Zakona jeste da se olakša elektronska komunikacija gradjana, pravnih lica i nevladinih organizacija, sa ogranom Uprave.

Zakon treba da predstavlja vezu ka  Zakonu o informacionoj bezbednosti, regulisanje  novog Zakona o zaštiti podataka (koji je sinhronizacija sa Evropskim GDPR, koji će se realizovati 25.05.2018. godine), kao i Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Usvojen Predlog zakona o elektronskoj upravi

Go to Top