Udruženje E-sigurnost partner Međunarodne konferencije BISEC 2018

Univerzitet Metropolitan u Beogradu, u saradnji sa Matematičkim institutom SANU i Udruženjem E-sigurnost organizuje desetu jubilarnu međunarodnu Konferenciju BISEC’2018, koja će se održati u subotu, 20. oktobra 2018. godine u prostorijama Univerziteta Metropolitan u Beogradu.

Konferencija je prvi put organizovana 2009. godine, kao nacionalna konferencija. Ove akademske godine, podignuta je na viši nivo, gde je uz Univerzitet Metropolitan i Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti u organizaciji desete međunarodne Konferenciju o bezbednosti informacija (BISEC’2018). Ove godine konferencije će okupiti stručnjake iz Velike Britanije, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Slovenije i Bugarske.

Osnovni cilj i misija Konferencije BISEC’2018 je da poveže sektor privrede, javni sektor i akademske krugove u oblasti bezbednosti informacionih i komunikacionih sistema, uzimajući u obzir savremene standarde u pomenutoj oblasti i najnovije informacione i komunikacione tehnologije u praksi, što je i ostvareno prethodnih godina.

Deseta međunarodna Konferencija BISEC’2018 na Univerzitetu Metropolitan biće otvorenog tipa i prilika da svi koji žele čuju najaktuelnije vesti i informacije o bezbednosti informacija, kao i razmene iskustva, predstavljanje novih dostignuća i razmena mišljenja o bezbednosti informacija.

Go to Top