Prvi sastanak Radne grupe za izradu Strategije razvoja informacione bezbednosti Republike Srbije

Prvi sastanak Radne grupe za izradu Strategije razvoja informacione bezbednosti Republike Srbije, kojom predsedava državni sekretar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Tatjana Matić, održan je 19. maja 2016. u Beogradu, u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

„Značaj donošenja Strategije ogleda se u tome što se oblast informacione bezbednosti bavi ne samo bezbednošću informaciono-komunikacionih sistema od posebnog značaja, što je uglavnom predmet Zakona o informacionoj bezbednosti, već i drugim temama kao što su bezbednost građana na internetu, posebno zaštita i bezbednost dece na internetu, zatim borba protiv visokotehnološkog kriminala, kao i informaciona bezbednost u sistemu odbrane, a u širem kontekstu nacionalna bezbednost Republike Srbije“, istakla je tom prilikom državni sekretar Tatjana Matić.

„Na taj način, tema informacione bezbednosti će kroz Strategiju razvoja informacione bezbednosti biti sveobuhvatno obrađena i predstavljaće politku i smernice za dalji rad u ovoj oblasti“, zaključila je Matić.

Članovi Radne grupe za izradu Strategije razvoja informacione bezbednosti Republike Srbije su predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, Kancelarije saveta za nacionalnu bezbednost, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i UNICEF-a.

Izvor: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, http://mtt.gov.rs/

Go to Top