POTPISAN SPORAZUM O RAZUMEVANJU I PARTNERSKOJ SARADNJI SA EKONOMSKIM FAKULTETOM UNIVERZITETA U BEOGRADU

U Beogradu je 27.11.2017. potpisan sporazum izmedju Udruzenja E-sigurnost i Ekonomskog fakulteta Uvererziteta u Beogradu.

Sporazum o saradnji će direktno doprineti jačanju međusobnih veza organizacija putem stalne razmene informacija, sticanju novih znanja i poslovnih veza razmenom iskustava i značajnih kontakata. Sporazum su potpisali sa strane Ekonomskog fakulteta Dekan prof. dr. Branislav Boričić i sa strane Udruženja E-sigurnost Predsednik doc. dr. Igor Franc.
Osnovna svrha ovog Sporazuma je da omogući saradnju u aktivnostima kojima je cilj unapređenje savremenih bezbednosnih informacionih znanja, realizaciji razvojnih i naučno-istraživačkih projekata u saradnji sa drugim pravnim i fizičkim licima u oblasti informacione i telekomunikacione bezbednosti, pokretanju, podržavanju i realizaciji akcionih i drugih naučnih istraživanja, formiranju zajedničkih timova u poslovnim aktivnostima sa trećim licima, kao i rad na drugim naučnim i stručnim poslovima iz oblasti koje spadaju u delatnost potpisanih strana u cilјu povezivanja sa ostalim potencijalnim partnerima.

Go to Top