POTPISAN SPORAZUM O RAZUMEVANJU I PARTNERSKOJ SARADNJI SA C3I

U Zagrebu je 20.10.2016. potpisan sporazum izmedju Udruzenja E-sigurnost i Cyber Security, Corporate Security and Crisis Management Initiative C3I Skopje

Sporazum o saradnji će direktno doprineti jačanju međusobnih veza organizacija putem stalne razmene informacija, sticanju novih znanja i poslovnih veza razmenom iskustava i značajnih kontakata. Sporazum su potpisali sa strane C3I Skopje Ljubica Penderovska i sa strane Udruženja E-sigurnost doc. dr. Igor Franc.

Osnovna svrha ovog Sporazuma je da omogući saradnju u aktivnostima kojima je cilj unapređenje savremenih bezbednosnih informacionih znanja, realizaciji razvojnih i naučno-istraživačkih projekata u saradnji sa drugim pravnim i fizičkim licima u oblasti informacione i telekomunikacione bezbednosti, pokretanju, podržavanju i realizaciji akcionih i drugih naučnih istraživanja, formiranju zajedničkih timova u poslovnim aktivnostima sa trećim licima, kao i rad na drugim naučnim i stručnim poslovima iz oblasti koje spadaju u delatnost potpisanih strana u cilјu povezivanja sa ostalim potencijalnim partnerima.

Go to Top