POTPISAN SPORAZUM O RAZUMEVANJU I PARTNERSKOJ SARADNJI SA BAS (Bulgarian Academy of Sciences)

U Beogradu je 18.10.2017. za vreme održavanja međunarodne konferencije BISEC 2017 na Univerzitetu Metropolitan potpisan sporazum izmedju Udruzenja E-sigurnost I Bugarske akademije nauka (Bulgarian Academy of Sciences – BAS)

Sporazum o saradnji će direktno doprineti jačanju međusobnih veza organizacija putem stalne razmene informacija, sticanju novih znanja i poslovnih veza razmenom iskustava i značajnih kontakata. Sporazum su potpisali sa strane BAS dr. Zlatogor Minchev i sa strane Udruženja E-sigurnost dr. Igor Franc.
Osnovna svrha ovog Sporazuma je da omogući saradnju u aktivnostima kojima je cilj unapređenje savremenih bezbednosnih informacionih znanja, realizaciji razvojnih i naučno-istraživačkih projekata u saradnji sa drugim pravnim i fizičkim licima u oblasti informacione i telekomunikacione bezbednosti, pokretanju, podržavanju i realizaciji akcionih i drugih naučnih istraživanja, formiranju zajedničkih timova u poslovnim aktivnostima sa trećim licima, kao i rad na drugim naučnim i stručnim poslovima iz oblasti koje spadaju u delatnost potpisanih strana u cilјu povezivanja sa ostalim potencijalnim partnerima.

Go to Top