GDPR SRB – ZAVRŠENA JAVNA RASPRAVA NACRTA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI (II deo)

15.01.2018. godine je završena javna rasprava Nacrta novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti.Ministarka pravde, Nela Kuburović je izjavila da je cilj novog zakona o zaštiti podataka da pruži efikasan mehanizam zaštite građana, kao i da omogući međunarodnu razmenu podataka o ličnosti. Osnovni uslov za ovakvu razmenu je poštovanje istih pravila i stepena zaštite koji važe za zaštitu podataka o ličnosti između različitih međunarodnih subjekata.

Zakonodavstvo u Srbiji ide ka izmenama prethodnog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti iz 2008. godine, radi usklađivanja prema Uredbi GDPR EU, koja će početi sa svojom primenom krajem maja ove godine.

Tekst nacrta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti je pripremila Radna grupa ministarstva pravde, sačinjena od predstavnika relevantnih državnih organa, stručnjaka iz oblasti zaštite podataka o ličnosti, odnosno predstavnika stručne javnosti.

Takođe, u radu radne grupe je učestvovao ekspert Saveta Evrope, G-din Grejem Saton.

Nacrt Zakona možete pogledati preko linka ispod:

Nacrt Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Izvor: Ministarstvo pravde

Go to Top