Savremene visokotehnološke pretnje: o ranjivosti softverskih proizvoda i pretnjama

U ovom radu izvršena je analiza savremenih visokotehnoloških pretnji koje nastaju kao posledica sigurnosnih propusta u softveru i ranjivosti softverskih proizvoda. Ranjivosti u softverskim proizvodima često nastaju kao posledica primene metodologije brzog razvoja i predstavljaju pretnje koje napadači sa odgovarajućim znanjem i računarskim resursima mogu da iskoriste kako bi stekli neovlašćeni pristup računarskim sistemima i mrežama …

Go to Top