Novi koncept malicioznih programa

Maliciozni programi (malveri) su tradicionalno smatrani čistim tehničkim pretnjama, koje za napad koriste tehničke ranjivosti informaciono – komunikacionog (IKT) sistema. U Web i Cloud Computing okruženju hakeri za prevaru korisnika koriste socijalne mreža, nove tehnologije napada i sofisticiranije malvere. Cilj napada je sticanje finansijske ili druge koristi …

Go to Top