Članci


Biometrija: kako može da nam pomogne i da li je se treba plašiti


Pretpostavite sledeći scenario: ulaz u određenu poslovnu prostoriju treba dozvoliti određenoj grupi ljudi koje sistem prethodno treba da identifikuje, tj. da odredi da li je osobi XY koja se sistemu predstavila pristup dozvoljen ili ne. Identitet osobe može se proveriti na četiri načina: pomoću nečega što osoba zna (provera unete lozinke), nečega što osoba ima (USB token ili elektronski identifikacioni dokument na kome je smešten ključ), nečega što osoba jeste ili nečega što osoba može da uradi.

 

biometrija

 

Više


Autori

  • Nemanja Maček

Datum objave: 16/07/2015

7 najčešćih grešaka korisnika čija je posledica ugrožavanje IT bezbednosti


Sedam gresaka koje korisnici najčešće prave a koje mogu biti vrlo opasne sa aspekta bezbednosti su neadekvatno rukovanje lozinkama, odavanje PIN kodova platnih kartica, otvaranje priloga elektronske pošte nepoznatog porekla, ubacivanje USB fleš memorije nepoznatog porekla u računar, poseta i kliktanje po sajtovima sa sumnjivim sadržajem, instalacija i korišćenje P2P programa.

 

top7

 

Više


Autori

  • Igor Franc

Datum objave: 10/07/2015