Sastanak o nauci, tehnologiji i medicini za održivi razvoj jugoistočne Evrope održan je 16. januara 2018. godine


Sastanak o nauci, tehnologiji i medicini za održivi razvoj jugoistočne Evrope  održan je 16. januara 2018. godine

Sastanak se organizovao na osnovu inicijative Svetske akademije umetnosti i nauke kako bi se u regionu jugoistočne Evrope intenzivirala saradnja u nauci i tehnologiji, i to primenom modela Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN).

Na sastanku, koji je tekao na Engleskom jeziku, predstavljen je predlog Novog projekta TESLA: nauka, tehnologija i medicina za održivi razvoj jugoistočne Evrope, koji treba da osigura završavanje izgradnje velikog korisničkog postrojenja u Institutu ”Vinča” – Akceleratorske instalacije TESLA. Uspešnom realizacijom ovog projekta biće dat veliki doprinos istinskoj i trajnoj integraciji srpske nauke u evropsku i svetsku nauku.

Agenda*:

Gospodin Šlaus je u svom brilijantnom obraćanju istakao da u ovom realnom svetu, koji je samodestruktivan i samorazarajući, nauka, ne samo najbolje, nego i jedino praktično sredstvo koje može dati u svakoj oblasti maksimalan učinak i doprinos.

Svetska i nacionalne statistike pokazuju suštnu odnosa doprinosa nauke i GDP-a. kao i u tom pogledu pozitivan trend kretanja exYu u odnosu na druge Evropske zemlje i doprinosa tome opredeljenja za međunarodnu naučnu saradnju.

Temelj i preduslov napretka u nauci je ulaganje u ljude. Primer je današnje stanje u kome Slovenija ima više objavljenih naučnih radova od Srbije i Hrvatske zajedno.
Sa druge strane primer Kine je ultimativan, u periodu 2000. Do 2013. godine šest puta povećala udeo nauke i pet puta povećala broj naučnih radova.
Ono što je tragično za stanje i razvoj nauke je odliv mozgova i egzodus mladih uopšte, a nauka je esencijalna stvar za održiv razvoj. A za to se pokazalo minimalnom potrebnim izdvajanje u visini 3% nacionalnog GDP-a.

Novi projekat Instituta Vinča pod nazivom “New Tesla Project” namenjen razvoju nauke, tehnologije i medicine, u cilju održivog razvoja Jugoistočne Evrope. U planu je izgradnja ciklotrona do 75keV i 100uA.

Finansiranje se planira, ili od strane EU, ili Ruske Federacije i tamošnjih Instituta.

Do kraja Konferencije bilo je veoma interesantnih izlaganja, pre svega u odnosu na potencijalnu međunarodnu, pre svega saradnju na nivou EU.

* Organization of the Meeting has been supported by the MacArthur Foundation, Chicago, USA, and Jeff Ubois and Smiljana Antonijević via the World Academy of Art and Science.

Aleksandar Vukalović